ท่องเที่ยวไทย เว็บบอร์ดท่องเที่ยว ที่พักแนะนำ ที่พักเขาค้อ สวนน้ำ Poovilla ที่พักติดทะเล แนะนำที่กิน ร้านอาหาร ที่เที่ยววันเดียว โฆษณาเว็บท่องเที่ยว
หน้าแรก / ที่เที่ยว / ที่กิน / ที่พัก

5 ที่ไหว้พระทำบุญ สังขละบุรี 
สังขละบุรี อำเภอที่ตั้งติดกับชายแดนพม่า สัมผัสวิธีชีวิตชาวมอญแบบเรียบง่าย
 
1 เจดีย์พุทธคยา
 
เจดีย์พุทธคยาเป็นเจดีย์ขนาดจำลองจากอินเดีย ด้านบนยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรทองคำแท้หนัก 400 บาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาของพระพุทธเจ้า ไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน 
 
เวลาเปิดทำการ 06.00-18.00 น.
 
ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง: 84 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Google Maps: https://goo.gl/maps/6VqbCxtPiXap3U3D6
โทร: 062-425-7152

2 วัดวังก์วิเวการาม
 
วัดวังก์วิเวการา สร้างโดยหลวงพ่ออุตตมะกับชาวบ้านอพยพ ชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ตั้งห่าอยู่จากเจดีย์พุทธคยาไม่มากนัก มีวิหารริมแม่น้ำ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนและเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่ออุตตมะ ตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ เพราะมีแม่น้ำสามสายมาไหลรวมบรรจบกัน คือแม่น้ำซองกาเรีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตี 
 
เวลาทำการ 07.30-18.30 น.
 
ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง: 84 ม.2 บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Google Maps: https://goo.gl/maps/F7xF2BxWEUp4ASkR6
โทร: 089-184-0069

3 วัดใต้น้ำ
 
วัดใต้น้ำหรือวัดวังก์วิเวการาม(เก่า) ที่แห่งน้ำตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าสามประสบ เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำ 3 สายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนวิชราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม ทำให้น้ำเข้าท่วมอำเภอสังขละเก่า รวมทั้งวัดวังก์วิเวการามด้วย หลวงพ่ออุตตมะจงย้ายวัดมาอยู่เนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลากว่า 20 ปี ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะลดจนเห็นตัวโบสถ์ สามารถนั่งเรือและเดินเที่ยวชมโบสถ์ได้
 
การเดินทาง เรือลำละ 300-600 บาท นั่งได้ 5-7 คน
เวลาทำการ 06.00-18.00 น.
 
ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง: ม.2 บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Google Maps: https://goo.gl/maps/8hbHCNrgNC5HPpTB9

4 เจดีย์ 3 องค์
 
เจดีย์ 3 องค์เป็นเขตแดนสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ในอดีตเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่า เดิมเป็นเพียงก้อนหินวางซ้อนกันเป็น 3 กอง จงเรียกที่แห่งนี้ว่าหินสามกอน เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะเดินทางออกเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า
 
เวลาทำการ 06.00-18.00 น.
ค่าเข้าประเทศพม่า ไป-กลับวันเดียว 40 บาท
 
ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง: ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Google Maps: https://goo.gl/maps/LxqdBHe13YFBn9A46
โทร: 03-459-0105

5 ตักบาตรยามเช้ากับชาวมอญ
 
หากข้ามสะพานไม้มอญไปจะพบกับหมู่บ้านของชาวมอญที่อพยพมาจากอำเภอเย ประเทศพม่า สิ่งที่เป็นเสน่ห์ขอหมู่บ้านมอญ คือ วัฒนธรรมแบบมอญที่ยังอยู่อย่างชัดเจนและไม่หายไป ชาวบ้านยังคงแต่งกายแบบมอญมาตักบาตรยามเช้าร่วมกับนักท่องเที่ยว
 
ค่าของตักบาตรชุดละ 100 บาท
เวลาตักบาตร 07.00 น.
 
ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง: ซ.สะพานไม้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Google Maps: https://goo.gl/maps/KJ6sPW7f8Ww7X2fo9
 
 
 
 
 

ดูแล้ว : 782   #กาญจนบุรี


เว็บไซต์แหล่งรวมที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ Poolvilla ร้านกาแฟ ร้านนั่งซิลล์
Copyright © 2020 pateawthai.com