ท่องเที่ยวไทย เว็บบอร์ดท่องเที่ยว ที่พักแนะนำ ที่พักเขาค้อ สวนน้ำ Poovilla ที่พักติดทะเล แนะนำที่กิน ร้านอาหาร ที่เที่ยววันเดียว โฆษณาเว็บท่องเที่ยว
หน้าแรก / ที่เที่ยว / ที่กิน / ที่พัก

ป่าในกรุง
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม
 


          ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. จำนวน 15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Green in the city ซึ่งได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% และพื้นที่ใช้งาน 15% มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารสีเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและการเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า
          ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงได้เข้าร่วมเกณฑ์การประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Leadership in Energy and Environmental (LEED) ของหน่วยงาน US Green Building council (USGBC) ซึ่งคะแนนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับ Platinum
 
วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง คือ 
-ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง
-ปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืนเพื่อให้เกิดป่าที่ใกล้เคียงธรรมชาติดั้งเดิมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
-เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าตามวิถี ปตท. ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการปลูกป่า 1 ล้านไร่ นับตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ
 
 
          ในพื้นที่มีการจัดสรรให้มีพันธุ์ไม้ตามลักษณะป่าตามชนิดต่างๆ เช่น ป่าดิบที่ลุ่มน้ำ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าน้ำกร่อย ป่าชายเลน ป่ารอบน้ำตก/เขาหินปูน ซึ่งมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมีทั้งพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้พื้นเดิมของกรุงเทพมหานครและพันธุ์ไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆกว่า 200 ชนิด เช่น กรวยป่า กระเจียว ชุมแสง ชำมะเรียง มะเม่า ตะเคียนทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการระบบน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ โดยสัดส่วนพื้นที่ของน้ำ 10% เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเกิดระบบนิเวศอย่างครบวงจรของสิ่งมีชิวิต
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง: 81 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม 
Google Maps: https://goo.gl/maps/yP7cWHNBAWgXDC289
โทร: 02-136-6380
Facebook: ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

ดูแล้ว : 4.24K   #กรุงเทพมหานคร


เว็บไซต์แหล่งรวมที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ Poolvilla ร้านกาแฟ ร้านนั่งซิลล์
Copyright © 2020 pateawthai.com